ผู้ผลิต

STAC HOME PUMP

STAC MULTI SAGE HOME PUMP

ออกแบบ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้น

ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน กินไฟน้อย

แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย 

ทำงานเงียบ กระทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย

ค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อย


0.00 บาท

1 รายการในร้านค้า