ผู้ผลิต

IZUMI HC SERIES

HC10 1HP 7,350 บาท

HC20 2HP 12,500 บาท

HC30 3HP 19,200 บาท

HC50 5HP 25900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


7,350.00 บาท

1 รายการในร้านค้า

คุณสมบัติ

เป็นปั๊มชนิด2ใบพัด

สามารถส่งน้ำได้ปริมาณมากๆ และมีแรงส่งสูง

ใช้งานสะดวก ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำ

การใช้งาน

งานระบบประปา

งานอุตสาหกรรมทั่วไป

งานอุตสาหกรรมเกษตร

  • HC SERIES
    ปั๊มเหล็กหล่อแบบใบพัดคู่