ผู้ผลิต

STAC PUMP CB SERIES

CB-80M,T 0.8 HP 8,700 บาท

CB-100M,T 1 HP 10,700 บาท

CB-150M,T 1.5 HP 14,800 บาท

CB-200M,T 2 HP 16,400 บาท

CB-300M,T 3 HP 17,500 บาท

CB-400T 4 HP 28,200 บาท

CB-550T 5 HP 30,800 บาท

CB-750T 7.5 HP 34,200 บาท


8,000.00 บาท

1 รายการในร้านค้า