ผู้ผลิต

STAC PUMP CF SERIES

CF-50M,T0.5 HP 5,700บาท

CF-80M,T0.8 HP 6,700บาท

CF-100M,T1.0 HP 7,300บาท

CF-150M,T1.5 HP 12,700บาท

CF-200M,T2.0 HP 13.500บาท

CF-300M,T3.0 HP 14.300บาท


5,700.00 บาท

1 รายการในร้านค้า