ผู้ผลิต

STAC PUMP JET SERIES

JET-80 0.8HP 7,200 บาท

JET-100 1.0HP 7,500 บาท

JET-120 1.2HP 9,300 บาท

JET-150 1.5HP 12,900 บาท

 


7,200.00 บาท

1 รายการในร้านค้า