ผู้ผลิต

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีรายการ 2 สินค้า

อุปกรณ์ที่ใช้สูบจ่ายสารเคมีที่เป็นของเหลว
ปั๊มมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้