ผู้ผลิต

ปั๊มสูบจ่ายน้ำดีรายการ 18 สินค้า

ปั๊มสูบจ่ายน้ำดี
ใช้สำหรับสูบน้ำที่สะอาดหรือมีสิ่งสกปรกในน้ำไม่มากหรือมีขนาดตะกอนที่มีขนาดไม่ไหญ่มาก